523472

Sortija en Oro Amarillo y Oro Blanco 18 kltes. 750 mlm. (43 diamantes. 0,16 kltes)

Ring in Yellow Gold and White Gold 18 kltes. 750 mlm. (43 diamonds, 0.16 kltes)

Descripción

Sortija en Oro Amarillo y Oro Blanco 18 kltes. 750 mlm. (43 diamantes. 0,16 kltes)

Ring in Yellow Gold and White Gold 18 kltes. 750 mlm. (43 diamonds, 0.16 kltes)