538884

Pendientes en Oro Blanco 18 kltes. 750mlm. (4 topacios azules perilla 5x5mm.)(4 topacios London perilla 5x5mm.)

Earrings in 18 kltes white gold. 750mlm (4 blue topaz knob 5x5mm.) (4 London topaz knob 5x5mm.)

Descripción

Pendientes en Oro Blanco 18 kltes. 750mlm. (4 topacios azules perilla 5x5mm.)(4 topacios London perilla 5x5mm.)

Earrings in 18 kltes white gold. 750mlm (4 blue topaz knob 5x5mm.) (4 London topaz knob 5x5mm.)