538900

Sortija Oro Blanco 18 kltes. 750mlm. (2 topacios azules perilla 6x6mm.)(2 topacios London perilla 6x6mm.)

White Gold Ring 18 kltes. 750mlm (2 blue topaz knob 6x6mm.) (2 London topaz knob 6x6mm.)

Descripción

Sortija Oro Blanco 18 kltes. 750mlm. (2 topacios azules perilla 6x6mm.)(2 topacios London perilla 6x6mm.)

White Gold Ring 18 kltes. 750mlm (2 blue topaz knob 6x6mm.) (2 London topaz knob 6x6mm.)